Flor de Arena

Úvod HERBÁRFlor de Arena

Flor de Arena

ČelaďBoraginaceae (brutnákovité)          RodTiquillia           Druhparonychioides A.T. Rich.

Farmaceutické názvy: yerba blanca

Používaná časť rastliny: celá nadzemná časť rastliny (Herba tiquilliae)


Domorodé použitie v tradičnej juhoamerickej etnomedicíne pri:

 • detoxikácia organizmu
 • ochrana cievnych stien
 • ochrana a očista obličiek
 • ochrana a očista pečene
 • zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi
 • redukcia obezity

Kde možno objednať a kúpiť?
Popis:

Bylina Flor de Arena rastúca v Andách patrí v herbálnej medicíne k najviac odporúčaným. Surovinou používanou vo fytoterapii je rozpadávajúce kvetenstvo byliny s latinským pomenovaním Tiquilla paronychioides (Phil.) A. T. Richardson. Jej listy sú oválne, kvety združené do hrozna. Mladé výhonky a listy sú pokryté jemným páperím. Čerstvá droga je sivá, bez zápachu. Zber sa vykonáva z divoko rastúcich kultúr. O obsahu aktívnych zložiek existuje veľmi málo informácií a preto aplikácia rastliny je založená prevažne na skúsenostiach a tradičnom použití obyvateľov Peru , ako aj na odporúčaniach odborných fytoterapeutov z oblasti Ánd.


Vzhľadom k rastúcemu záujmu o túto rastlinu v súčasnej Európe má jej štúdia za cieľ stanoviť presné chemické zloženie a potvrdiť už skôr vyvodené závery, ktoré sa týkajú liečebných účinkov. Ukazuje sa, že pozorovanie vykonávané generáciami peruánskych fytoterapeutov bola presná. Recepty používané v andskom tradičnom lekárstve sa zhodujú so závermi, ktoré boli podniknuté v rámci súčasných fytochemických štúdií. Podrobná analýza flor de arény v čerstvom stave bola vykonaná vo Výskumnom ústave liečivých rastlín v Poznani, Poľsko.

 

Štúdia zahŕňa:

 • Stanovenie čistoty (látkový úbytok po sušení, ďalšie časti rastliny, organické a minerálne nečistoty)
 • Rozbor tukových frakcií s ohľadom na mastné kyseliny a obsah steroidných zlúčenín
 • Chromatografická štúdia zameraná na flavonoidové zlúčeniny, polyfenolové kyseliny a steroidné zlúčeniny
 • Stanovenie obsahu flavonoidových zlúčenín a polyfenolových kyselín
 • Zistenie prítomnosti alkaloidov, zvláš pyrrolizidinov
 • Rozbor minerálnych zložiek a vodného extraktu v surovej droge
 • Stanovenie kritickej toxicity vodného extraktu
 • Stanovenie hladiny chemického znečistenia v surovej droge

 

Prevedenie fytochemickej a toxikologickej štúdie Flor de Areny (Tiquilia paronychioides (Phil.) A. T. Richardson - kvetenstvo) sú prvými štúdiami tohto typu v Poľsku, ktoré sú zamerané na túto rastlinu. Súčasná dostupná literatúra neobsahuje údaje o chemickom zložení a toxicite rastliny. Preto sú tieto uskutočnené štúdie priekopníckou prácou s charakterom základného výskumu.
 

Fytochemické štúdie boli vykonané na nasledujúcich extraktoch, pripravených predtým zo surového materiálu: hexán, metanol, etanol, oktán a vodný roztok. Keďže sa odporúča používať bylinu väčšinou vo forme vodno-alkoholového roztoku alebo vodného náleve, bol vodný roztok skúmaný obzvlášť dôkladne.

 

Chromatografická štúdia riadená TLC-metódou (tenkovrstvovou chromatografiou) ukázala vo vodných a alkoholových extraktoch prítomnosť flavonoidových zlúčenín (quercetin, rutosid a hyperosid) a polyfenolových kyselín (kyselina rozmarínová a kávová). Prítomnosť kyseliny rozmarínovej bola potvrdená kvalitatívne a kvantitatívne skúškou HPLC-metódou (vysokoúčinná vodná chromatografia).

 

Okrem TLC-metódy boli vykonané štúdie na zistenie prítomnosti steroidných zlúčenín. Skúmané alkoholové a vodné roztoky preukázali prítomnosť ß-sitosterol, campesterol a stigmasterol. Kvalita a kvantita výskytu boli overené plynovou chromatografiou a metódami látkovej spektroskopie (GC / MC). Profil a obsah sterolových zložiek sú uvedené v tabuľke.

 

sterolová zložka

obsah v tukovej frakcii (%)

obsah v nezmydliteľnej frakcii (%)

campesterol

0,22

2,64

stigmasterol

0,25

2,32

ß-sitosterol

1,09

11,86

 

Profil mastných kyselín obsiahnutých vo flor de arena a ich obsah v tukových frakciách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. (Písmeno C a čísla predstavujú počet atómov uhlíka a nenasýtených väzieb v častici kyseliny).

 

sterolová zložka

obsah v tukovej frakcii (%)

kys. laurová                                C 12:0   

< 0.10

kys. myristová                             C 14:0

0,15

kys. pentadekanokarboxylová        C 15:0

0,16

kys. pentadekanokarboxylová        C 15:1

< 0,10

kys. palmitová                             C 16:0  

8,47

kys. oleopalmitová                       C 16:1 

0,16

kys. stearová                               C 18:0

3,88

kys. oleicinová                             C 18:1

25,88

kys. elaidinová                             C 18:1

0,70

kys. linoleová                               C 18:2  

43,42

α-linolenová                                C 18:3   

0,39

kys. arachidová                           C 20:0    

1,54

kys. arachidonová                        C 20:1

0,46

kys. behenová                             C 22:0   

3,55

kys. lignocerová                           C 24:0 

1,67

 

Celkový obsah nasýtených mastných kyselín v tukovej frakcii je 19,52%, zatiaľ čo mastných nenasýtených je 71,11%, čo svedčí o veľmi prospešnom pomere. Skúmaná čerstvá droga Tiquilia paronychioides (Phil.) A. T. Richardson patrí do čeľade borákovitých (Boraginaceae). Je známe, že čerstvá surovina z rastlín tejto čeľade obsahuje zdraviu škodlivé pyrolizidínové alkaloidy. Preto sa venovala osobitná pozornosť možnému výskytu týchto zložiek vo flor de arena. Avšak liekopisný test prítomnosť týchto zlúčenín vylúčil. Dodatočná štúdia bola vykonaná metódou tenkovrstvovej chromatografie a Reodrovými resp. Mattocksovými kvantitatívnymi metódami. Žiadna z týchto metód nevyšla pozitívne.

 

Štúdia extraktov tenkovrstvou chromatografiou v porovnaní s extraktmi z čerstvého materiálu obsahujúceho tieto zlúčeniny nepreukázala ich prítomnosť v skúmanej čerstvej droge. Vyššie popísané metódy nepreukázali pyrolizidínové alkaloidy v skúmanej vzorke flor de arény. Obsah makro a mikroelementov bol stanovený s ohľadom na ich nutričnú hodnotu. Výskum bol vykonaný ako s čerstvým materiálom, tak s vodným extraktom. Získané výsledky sú uvedené v tabuľke.

 

Makroelementy

prvok

v čerstvej droge (mg x 100g-1)

v sušenom vodnom extrakte (mg x 100g-1)

CA

6090,00

7255,00

Mg

221,25

972,50

K

255,75

5130,00

Na

67

171,25

 

Mikroelementy

prvok

v čerstvej droge (mg x 100g-1)

v sušenom vodnom extrakte (mg x 100g-1)

Cr

2,81

0,31

Cu

0,21

0,53

Fe

135,00

8,44

Mn

7,37

1,82

Se

0,42

0,59

Zn

0,94

3,30

 

Pre čerstvú drogu je charakteristické - ako možno vidieť z uvedených zistení - vysoký obsah vápnika a železa. Analýza vodného roztoku ukazuje na schopnosť prechode týchto prvkov do roztoku, ktorý sa užíva vo forme nálevu.


Stanovenie kritickej toxicity bolo vykonané aj s ohľadom na vodný extrakt získaný z flor de aréna, ktorý býva zvyčajne podľa fytoterapeutov  v 24-hodinových dávkach: 1 liter vodného extraktu z 3,5 g čerstvého materiálu. Vodný extrakt bol usušený s výnosom 7 g sušeného extraktu na 100 g čerstvej suroviny. Štúdia o kritickej toxicite sušeného vodného roztoku bola uskutočnená na krysách s aplikáciou do žalúdka. Hodnota LD50 (LD50 - dosis letalis 50 - znamená takú dávku látky, ktorá usmrtí 50% pokusných živočíchov) bola vyššia ako 15g / kg BM (g / kg BM predstavuje gramy na kilogram telesnej hmoty), z toho vyplýva, že vodný extrakt Flor de Areny je prakticky pre človeka neškodný. Je potrebné spomenúť, že 15 g sušeného vodného extraktu sa rovná okolo 215 g čerstvej látky. Tzn. že človek by musel požiť naraz takmer 215g kvetenstva flor de arény, aby sa prejavil škodlivý účinok.

 

Čerstvá surovina z flor de arény bola skúmaná vo vzťahu k možným poškodeniam ľudského zdravia. Skúmaný materiál spĺňa nároky kladené zo strany doplnkov stravy pre dospelých. Určený obsah znečistenia, ktorý zostal po rastlinnej ochrane, nepresahuje povolené normy.


Krátka charakteristika spomínaných zložiek v čerstvej surovine a ich vplyv na ľudské zdravie je uvedený nižšie.

 

Kyselina rozmarínová má protizápalové, antivírusové a antioxydačné vlastnosti.

 

Kyselina kávová pôsobí bakteriostaticky, protizápalovo a ako hepatoprotektivum.

 

Prítomnosť quercetinu s podobnými vlastnosťami zvyšuje tento účinok - predovšetkým schopnosti antioxydačné, protizápalové, hepatoprotektívne, rovnako ako mierne hypoglykemické, antikoagulačné, taktiež zmierňuje negatívny dopad rádioterapie.
 

Rutosid je cennou rastlinou zložkou vďaka svojim antioxydačním a cievy ochraňujúcim vlastnostiam.


Hyperosid má okrem protizápalového účinku ešte močopudné vlastnosti (čo podporuje čistenie tela).

Prítomné steroly tiež zosilňujú protizápalové vlastnosti čerstvej drogy. Ďalej pôsobí proti horúčke a podporujú liečbu zápalu prostaty. Mastné kyseliny pozitívne ovplyvňujú stav pokožky, ochraňujú cievne steny a podporujú hospodárenie s lipidmi.

 

Nesmierne hodnotné nenasýtené mastné kyseliny ako napr. Kys. Α-linolénová sa zúčastňujú na tvorbe protizápalových mediátorov v ľudskom tele. Blahodarné účinky železa a vápnika na ľudské zdravie sú samozrejmé a ich výskyt vo flor de aréne je podstatný. Všetky skupiny zlúčenín obsiahnutých v čerstvej flor de aréne majú podloženú a dobre známu, rôznorodú biologickú aktivitu. Pre svoje vlastnosti môže prospešne ovplyvňovať proces "čistenie tela" či inými slovami detoxikácie.

Katarzyna Zurowska, Pharm. D., M. Sc.

Založené na fytochemickom a toxikologickom stanovení zloženia čerstvej suroviny Flor de Arena vykonaného pod vedením Dr. Alina Mcisz z Výskumného ústavu liečivých rastlín v Poznani, Poľsko.


To, že bylinka naozaj neobsahuje pyrolizidinové alkaloidy sme preverovali my na VŠCHT v Prahe - tu si môžete pozrieť protokol.


Kontraindikácie:

Nie sú známe.


Vedľajšie účinky:

Nie sú popisované.

 

Tradičný etnomedicinálne liečebný predpis:

Celková očista organizmu, zlepšenie funcia pečene, obličiek a metabolizmu, užíva sa celá nadzemná časť rastliny, nálev sa pripravuje v pomere 5 gramov na liter vody, popíja sa 3x denne šálku.

 

Bližšie informácie sa môžete dozvedieť na stránkach o štandardných prípravách byliniek.

 

Fytoterapeutickej vlastnosti:

Antivírusový, antibakteriálne, antiflogistický, antioxidačné, bakteriostatický, detoxikačné, diuretické, hepatoprotektívne, pozitívne ovplyvňuje stav pokožky, ochraňuje cievne steny a podporuje hospodárenia s lipidmi.

 

Fytochemické zloženie:

Flavonoidné zlúčeniny (quercetin, rutosid a hyperosid) a polyfenolové kyseliny (rozmarínová a kávová), ß-sitosterol, campesterol a stigmasterol, kyseliny laurová, myristová, pentadekanokarboxylová, pentadekanokarboxylová, palmitová, oleopalmitová, stearová, oleicinová, elaidinová, linolénová, a-linolénová , arachidonová, arachidonová, behenovej a ignocerová, Ca, Mg, K, Na, Cr, Cu, Fe, Mn, Se, Zn.

 

Zdroj:

De Salvia y Toronjil - Guía de Medicina Natural para la Salud de la Mujer, VARGAS L., VARGAS R., Naccarato P., Ed. Gráfica Bellinda, Lima, Perú, 1995 Juhoamerickej liečivé rastliny a ich použitia stredoeurópsku populácií, dorazili M., ZF MENDELU, Lednice na Morave, 2007

Fytochemické štúdie Tiquilia paronychioides A.T.Rich., ŹUROWSKA K., Research Institute of Medicinal Plants, Poznaň, Poľska, 2002

Vocabulario de los nombres vulgares de flora peruana, SOUKUP J. SDB, Editoria saleziáni, Lima, Perú, 1975

Ziololecznictwo amazońskie aj andyjskie, ŹUROWSKA K., TowerPress, Gdańsk, Poľska, 2001, ISBN 83-87342-41-6

 

Certifikát: